grupa seniorów siedzi na piłkach naprzeciw trenera i ćwiczy podnosząc do góry drążki Zajęcia gimnastyczne podczas Sopockich Targów Seniora
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Placówki (schronisko, noclegownia, ogrzewalnia)

Schronienie przysługuje osobom lub rodzinom, jeśli są one pozbawione schronienia.

Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w ogrzewalni, noclegowni lub schronisku.

W sytuacji nagłej można zgłosić się do Ogrzewalni w Gdańsku, ul. Mostowa 1A, a następnego dnia udać się do pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych w MOPS w Sopocie po skierowanie do placówki dla osób bezdomnych o wyższym standardzie. Pracownik socjalny decyduje o rodzaju placówki i ilości zapewnianych posiłków.

Podmioty zapewniające schronienie:

Ogrzewalnia

 1. Ogrzewalnia – Noclegownia – Towarzystwo Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ; Gdańsk, ul. Mostowa 1a, czynna w godz. 20.00-07.00
 2. Zimowy Punkt Interwencyjny – Caritas Archidiecezji Gdańskiej Sopot, al. Niepodległości 778, czynna w godz. 20.00 – 7.00 (okres zimowy przy temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza)

Noclegownia

 1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne; Gdynia, ul. Jana z Kolna 28

Schronisko

 1. Schronisko – Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne PROMETEUSZ Gdańsk ul. Zakopiańska 40
 2. Schronisko – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie; Gdańsk, ul. Starowiślna 3
 3. Schronisko – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie; Gdańsk, ul. Równa 14

W ogrzewalni zapewnione jest:

 1. miejsce siedzące w ogrzewanym pomieszczeniu, przez noc 7 dni w tygodniu
 2. skorzystanie z wrzątku
 3. prysznic
 4. wymiana odzieży

W noclegowni zapewnione jest:

 1. miejsce leżące w ogrzewanym pomieszczeniu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
 2. jeden posiłek
 3. prysznic
 4. wymiana odzieży

W schronisku zapewnione jest:

 1. miejsce leżące w ogrzewanym pomieszczeniu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
 2. od jednego do trzech posiłków
 3. prysznic
 4. wymiana odzieży

Wymagane dokumenty

  1. ustny lub pisemny wniosek o udzielenie schronienia
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
  3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
  4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
  5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pobytu na podstawie skierowania W sytuacji nagłej można zgłosić się do placówki, a następnego dnia udać się do pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych w MOPS w Sopocie po skierowanie.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Dział Pracy Socjalnej,
Al. Niepodległości 759A, 81-838 Sopot
tel. 0 58 550 – 31 – 89 lub 058 550 – 04 – 23
Sekcja ds. Osób Bezdomnych
poniedziałek w godz. 13.00 – 15.00
wtorek-piątek w godz. 8.00 – 10.00

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.