grupa seniorów siedzi na piłkach naprzeciw trenera i ćwiczy podnosząc do góry drążki Zajęcia gimnastyczne podczas Sopockich Targów Seniora
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Dofinansowanie do ogrzania mieszkania i zakupu leków

Zasiłek celowy

Osoby starsze i osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych na pokrycie kosztów leków i leczenia oraz kosztów opału i dogrzania mieszkania

W przypadku przyznawania zasiłku celowego na zakup leków oraz dogrzania mieszkań na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu w Sopocie obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe:

  1. dla osoby samotnej, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 951 zł
  2. dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 130% kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 668,20 zł.

Osoby samotnie gospodarujące w wieku poprodukcyjnym, tj. kobiety od 60 roku życia i mężczyźni od 65 roku życia, mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycia części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, jeżeli ich dochód dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego, tj. 1.268 zł

Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o przyznanie zasiłku celowego lub zgłoszenie ustne do protokołu,
  2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
  3. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wnioskodawcy/ów (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia),
  4. inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku (np. zaświadczenie lekarskie; orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie ZUS o niezdolności do pracy).

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Dział Pracy Socjalnej
Al. Niepodległości 759A, 81-838 Sopot
tel. 0 58 550 – 31 – 89 lub 058 550 – 04 – 23
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 – 15.30

lub w przypadku osób korzystających z usług opiekuńczych
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym

ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
el. 058 551 – 17 – 10 wew. 230, 231

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek i piątek: 8.00- 10.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00-10.00 i 14.00-15.00

 

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.