grupa seniorów siedzi na piłkach naprzeciw trenera i ćwiczy podnosząc do góry drążki Zajęcia gimnastyczne podczas Sopockich Targów Seniora
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Print page

Rodzina 500 +

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 pażdziernika 2017 r. będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy, które wpłyną przed 1 sierpnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

UWAGA!

Od dnia 1 sierpnia 2017 r.  w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin planowana jest zmiana druków dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego. Obecnie (stan na 7 lipca 2017 r.) ustawa została skierowana do Senatu gdzie będą trwały nad nią dalsze prace. Istotną zmianą, którą niesie za sobą ustawa jest wprowadzenie dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka wymogu ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

„Rodzina 500 +” to świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Program „Rodzina 500 +” dla mieszkańców Sopotu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do 18. roku życia, zamieszkujący na terenie Polski
 • świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców
 • w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym faktycznie sprawują opiekę

Kryterium dochodowe

 • rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 500 zł jeśli jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł
 • rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na uzyskany dochód

Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie wychowawcze?

 • złożyć wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny. W zależności od sposobu rozliczenia – załącznik nr 2,3 lub 4 do rozporządzenia (Dz.U. 2016, poz. 214) (załączniki aktualne do 31.07.2017 r.)
 • gdy rodzina ubiega się o 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, nie ma konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach
 • w przypadku cudzoziemców lub osób mających zameldowanie poza Sopotem, należy dołączyć odpowiednio kserokopię karty stałego pobytu, potwierdzenie zameldowania tymczasowego lub zamieszkania w Sopocie

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • drogą elektroniczną:
  a)    za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS, www.zus.pl
  b)    poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mrpips.gov.pl)
  c)    za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot
  Sopot, al. Niepodległości 876
  godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałek w godz. 12.00-17.00
  wtorek – piątek w godz. 10.00-14.00
 • drogą pocztową na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot

 Skąd pobrać formularz wniosku?

 • ze strony www.mrpips.gov.pl lub www.mopssopot.pl
 • al. Niepodległości 876 (Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot)

  INFORMACJA TELEFONICZNA (58) 551 61 63

Druki do pobrania na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (PDF)

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny.
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (PDF)

Druki do pobrania na stary okres kończący się 30 września 2017 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (PDF)

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny. W zależności od sposobu rozliczenia – załącznik nr 2,3 lub 4 do rozporządzenia (Dz.U. 2016, poz. 214). Poniżej wzory załączników.

We recommend

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.