Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Rodzina 500 +

Program „Rodzina 500+” jest finansowym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci. Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i od tego czasu jego zasady ulegały modyfikacjom. Ostatecznie, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze po zmianach od 1 lipca 2019 roku

Główne założenia

  • świadczenie wychowawcze dla wszystkich dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny
  • prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko
  • okres świadczeniowy zostaje wydłużony! Po zmianie przepisów prawo do świadczenia ustalone zostanie począwszy od 1 lipca 2019 r. na okres do 31 maja 2021 r.! Z kolei okres składania wniosków trwać będzie od 1 lipca 2019 do 30 września 2019 r.
  • w przyszłości prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od dnia 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego (począwszy od 1 czerwca 2021 roku), a okres składania wniosków rozpocznie się już 1 lutego 2021 roku
  • rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci – tym samym otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)
  • 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku z gwarancją otrzymania świadczenia 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka
  • ciągłość świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica
  • przyznanie prawa do świadczenia bez decyzji administracyjnej! Organ poinformuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. Wnioskodawca może zasięgnąć informacji w siedzibie organu realizującego świadczenia, ale tylko w razie braku adresu e-mail.

W Sopocie obsługą Programu 500 plus zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (al. Niepodległości 876). Wnioski składać można w poniedziałki w godz. 12.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 10.00-14.00.

W siedzibie działu udostępnione jest stanowisko do składania wniosków drogą elektroniczną. Osoby nie posiadające dostępu do internetu lub mające problem z wysłaniem wniosku elektronicznego mogą skorzystać z komputera oraz pomocy pracowników Działu.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

• rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do 18. roku życia, zamieszkujący na terenie Polski; w przypadku cudzoziemców lub osób mających zameldowanie poza Sopotem, należy dołączyć odpowiednio kserokopię karty stałego pobytu, potwierdzenie zameldowania tymczasowego lub zamieszkania w Sopocie. Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców

• w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie w ramach opieki naprzemiennej.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

• drogą elektroniczną:
poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mrpips.gov.pl)
za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl
• osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot
Sopot, al. Niepodległości 876
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek w godz. 12.00-17.00
wtorek – piątek w godz. 10.00-14.00
• drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot

Skąd pobrać formularz wniosku?

• ze strony www.mopssopot.pl
• al. Niepodległości 876 (Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot)

INFORMACJA TELEFONICZNA (58) 551 61 63

Druki do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nowy formularz wniosku (PDF)
Załącznik do wniosku (wypełniany w przypadku powyżej 5 dzieci) (PDF)

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.