Rodzina 500 +

Rodzina 500 plus – nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Program „Rodzina 500+” jest finansowym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci. Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko i przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Osoby, które obecnie mają przyznane świadczenie wychowawcze, będą je otrzymywały do 31 maja 2021 r., chyba że zmieniła się ich sytuacja rodzinna. O każdej zmianie należy poinformować urząd, który przyznał świadczenie. Rodzice którym urodziło się dziecko mogą dołączyć do programu Rodzina 500 + w każdym momencie.

Wnioski na nowy okres będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej.

Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie zmieni się, obowiązywać będzie telefoniczna rejestracja w celu złożenia wniosku o 500 +. Rejestracja pod numerem 58 551 61 63 rozpocznie się od 1 marca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku zachowując kontynuację wypłat świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Wypłata świadczenia
do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

Główne założenia

 • świadczenie wychowawcze dla wszystkich dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny
 • prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko
 • prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest od dnia 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego (począwszy od 1 czerwca 2021 roku), a okres składania wniosków rozpocznie się już 1 lutego 2021 roku
 • 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku z gwarancją otrzymania świadczenia 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka
 • ciągłość świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica
 • przyznanie prawa do świadczenia bez decyzji administracyjnej! Organ poinformuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. Wnioskodawca może zasięgnąć informacji w siedzibie organu realizującego świadczenia, ale tylko w razie braku adresu e-mail.

W Sopocie obsługą Programu 500 plus zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (al. Niepodległości 876). Wnioski składać można od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 (ze względu na pandemię prosimy o telefoniczne umówienie wizyty na konkretną godzinę – 58 551 61 63).

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

• rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do 18. roku życia, zamieszkujący na terenie Polski; w przypadku cudzoziemców lub osób mających zameldowanie poza Sopotem, należy dołączyć odpowiednio kserokopię karty stałego pobytu, potwierdzenie zameldowania tymczasowego lub zamieszkania w Sopocie. Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców

• w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie w ramach opieki naprzemiennej.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • drogą elektroniczną:
  poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mrpips.gov.pl)
  za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot
  Sopot, al. Niepodległości 876
  godziny przyjęć interesantów:
  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszej rejestracji (z uwagi na pandemię koronawirusa)
 • drogą pocztową na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
 • przez skrzynkę pocztową w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30)

Skąd pobrać formularz wniosku?

• ze strony www.mopssopot.pl
• al. Niepodległości 876 (Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot)

INFORMACJA TELEFONICZNA (58) 551 61 63

Druki do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close