Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

500 plus dla osób niesamodzielnych wchodzi w życie od 1 października

Osoby niesamodzielne, wymagające pomocy i wsparcia osób trzecich w pełnieniu funkcji życiowych, których dochód nie przekracza 1600 zł brutto mogą otrzymać świadczenie uzupełniające, popularnie nazywane 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską). Osoby, które nie mają takiego orzeczenia po złożeniu wniosku zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1600 zł. Osoby mające dochód do 1100 zł brutto otrzymają 500 zł, natomiast te z dochodem między 1100–1600 zł będą miały świadczenie obniżone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, np. jeśli suma świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł (co łącznie wyniesie 1600 zł).

Do kryterium dochodowego będą brane pod uwagę prawie wszystkie pobierane świadczenia od państwa o charakterze innym niż jednorazowy, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z pomocy społecznej. Istotne będą także świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy.

Wniosek można złożyć w instytucji, z której otrzymuje się świadczenia emerytalno-rentowe, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji np. dla służb mundurowych.

W przypadku problemu z wypełnianiem wniosku informacje można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klientów oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Szczegółowe informacje można uzyskać m.in. na stronie ZUS.

Wzór wniosku.

 

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.