Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Zasady udzielania dofinansowania obowiązujące w 2021 r. zostaną określone po otrzymaniu informacji o wysokości środków finansowych z PFRON.

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Uwaga!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wniosek o dofinansowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (PDF). 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Informacji udziela

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
tel. 58 555 15 76

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close