Osoby bezrobotne

Jedną z grup osób jakie wspiera Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie są osoby bezrobotne. Celem wsparcia jest zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia. Pomoc skierowana jest zarówno do osób bardziej aktywnych, samodzielnych, które wymagają stosunkowo niewielkiego wsparcia, jak i do tych, które nie potrafią wykorzystać własnych zasobów i możliwości. Jedną z form wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych jest możliwość uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r.
W myśl powyższych przepisów osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej może zostać skierowana do wykonywania powyższych prac. Prace realizowane są w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Stawka za godzinę pracy to 8,10 zł. Uzyskany dochód nie wlicza się do dochodu a zatem osoba je wykonująca ma możliwość dalszego otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej. Objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close