Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzice oraz małżonek rodzica
 • dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia
 • dziecko powyżej 18. roku życia – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia
 • dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia
 • dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia
 • każdy rodzic, który wychował co najmniej troje dzieci może ubiegać się o przyznanie Karty dla siebie i drugiego rodzica.

W przypadku osób, powyżej 18 roku życia kontynuujących naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Druk wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Dokumenty do wglądu niezbędne przy składaniu wniosku:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny upoważnia do:

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR.

Wnioski można składać:

 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Kolejowej 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. 58 551 61 63
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
 • elektronicznie (empatia.mpips.gov.pl)Odbiór następuje osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close