Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł, nie dłużej jednak niż przez okres:

  1. 24 miesięcy kalendarzowych
  2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
  3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności

Wymagane dokumenty:

  1. zobacz zasiłek rodzinny – wymagane dokumenty
  2. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony
  3. zaświadczenie o sześciomiesięcznym okresie zatrudnienia przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
  4. zaświadczenie ZUS stwierdzające że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

Informacji udziela:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Sopot, ul. Kolejowa 14
godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
tel. 58 551 61 63.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close