Sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

Zasady udzielania dofinansowania obowiązujące w 2021 r. zostaną określone po otrzymaniu informacji o wysokości środków finansowych z PFRON.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przysługuje:

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (PDF). 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Zaświadczenie lekarza (PDF)

Informacji udziela

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
tel. 58 555 15 76

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close