Sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przysługuje:

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (PDF). 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Zaświadczenie lekarza (PDF)

Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Sopotu w 2021 r. (PDF).

Zarządzenie Nr 34/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 29 kwietnia 2021 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Sopotu w 2021 r. (PDF).

Informacji udziela

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej
tel. 58 555 15 76

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close