Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o przyznanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć:

  • w formie elektronicznej,
  • lub w formie papierowej.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej należy skorzystać z darmowego Systemu Obsługi Wsparcia SOW dostępnego pod adresem www.sow.pfron.org.pl/logowanie

logo SOW - system obsługi wsparcia

Do złożenia wniosku potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW oraz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP. Wniosek należy wypełnić w Systemie SOW. Wymagane załączniki, jak np. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, fakturę i zlecenie na wyroby medyczne należy zeskanować i dołączyć do wniosku.

Elektroniczny System SOW dostępny jest dla każdego przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zachęcamy Państwa do składania wniosków tą drogą.

Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani Profilu Zaufanego, mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do naszego Ośrodka.

Jeśli nie mają Państwo możliwości skorzystania z systemu SOW lub chcą złożyć wniosek w formie papierowej, istnieje taka możliwość. Wniosek i załączniki należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do naszego Ośrodka.Druki wniosków otrzymacie Państwo również w naszym ośrodku.

Uwaga, poniższe dokumenty są przeznaczone wyłącznie do wydrukowania, wypełnienia i złożenia w formie papierowej. Dokumenty nie spełniają wymogów normy WCAG 2.0.

Wymagane druki do złożenia wniosku w wersji papierowej:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PDF)

Wymagane załączniki:

  • Faktura lub oferta na wyrób medyczny
  • Kopia zlecenia lub kopia zrealizowanego zlecenia, poświadczona za zgodność z oryginałem
  • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Sopotu w 2021 r. (PDF).

Zarządzenie Nr 34/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 29 kwietnia 2021 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Sopotu w 2021 r. (PDF).

Informacji udziela

Zespół Rehabilitacji Społecznej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej
tel. 58 555 15 76

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close