Pomoc dla osób usamodzielnianych

Usamodzielnienie jest procesem przygotowującym wychowanka do samodzielnego życia. W zależności od indywidualnej sytuacji życiowej proces ten może trwać kilka lat.

Proces usamodzielnienia obejmuje osoby, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, ośrodku resocjalizacyjnym (gdzie kierowane były postanowieniem Sądu). Pełnoletni wychowanek w przypadku kontynuowania nauki może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, lub placówce opiekuńczo wychowawczej za zgodą rodziny zastępczej lub dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej do ukończenie 25 roku życia.

Osoba usamodzielniana co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości sporządza indywidualny program usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, który następnie jest zatwierdzany przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Po ukończeniu realizacji zadań wynikających z tego programu osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielniania i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne dokonują oceny końcowej.

Usamodzielnianym wychowankom przyznaje się pomoc:

  • pieniężną na kontynuowanie nauki,
  • pieniężną na usamodzielnienie,
  • na zagospodarowanie.

Udziela się pomocy w uzyskaniu:

  • odpowiednich warunków mieszkaniowych (w tym w mieszkaniu chronionym)
  • zatrudnienia
  • zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pełnoletni wychowanek współpracuje z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wspierany jest w kontaktach z rodziną i środowiskiem. Uzyskuje pomoc
i wszelkie informację o prawach i obowiązkach osoby, która opuszcza rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo wychowawczą i deklaruje przystąpienie do indywidualnego programu usamodzielnienia.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie znajduje się mieszkanie chronione, przeznaczone dla wychowanków pieczy zastępczej oczekujących na przyznanie mieszkania socjalnego z zasobów Gminy Miasta Sopotu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowujące wychowanków do prowadzenia samodzielnego życia pod opieką specjalisty.

Podstawy prawne udzielania pomocy i wzajemnej współpracy określone są w aktach prawnych :

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U.2015.332) – DZIAŁ IV „Pomoc dla osób usamodzielnianych”: art. 140 – art. 153.
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn, zm.): art. 88 – art. 90.

Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie Działu Pieczy Zastępczej udziela wychowankowi poradnictwa dotyczącego procesu usamodzielniania, służy radą i pomocą w uzyskaniu przysługujących świadczeń.

Poradnik dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (PDF). 

Pomocy udziela

Dział Pieczy Zastępczej
al. Niepodległości 759 A
81-838 Sopot
tel. 58 555 10 22
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close