Aktualnie realizowane zadania

Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 roku.

Aktualnie realizowane zadania (PDF)