Sopocka Karta Rodziny 3+

Sopocka Karta Rodziny 3+ przysługuje:

 1. rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
 2. dzieciom i młodzieży w wieku do 18 roku życia
 3. młodzieży do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów, również poza miejscem zamieszkania
 4. rodzicom sprawującym opiekę, rodzicom zastępczym

Sopocka Karta Rodziny 3+ uprawnia do:

 1. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Sopotu
 2. bezpłatnego wstępu do Muzeum Miasta Sopotu
 3. bezpłatnego wstępu do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
 4. m.in. 50% zniżki od ceny normalnej przy zakupie biletów wstępu na pływalnię krytą przy ul. Haffnera 57 w Sopocie lub zgodnie z obowiązującym cennikiem pływalni
 5. niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – 45 zł miesięcznie, jako opłata ryczałtowa
 6. opłaty 0,50 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową, w przedszkolach publicznych
 7. 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miasta Sopot

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ (SKR 3+) będzie wydawana na podstawie kompletnego wniosku rodzica sprawującego opiekę lub rodzica zastępczego.

Wnioski na SKR 3+ można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS w Sopocie przy ul. Kolejowej 14, tel. 58 551 61 63, e-mail: dsrifa@mopssopot.pl

 • osobiście – w godzinach 8.00-15.00
 • drogą pocztową (na w/w adres)
 • za pomocą ePUAP – załączając wypełniony wniosek

Odbiór SKR3+ następuje osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Druki wniosku dostępne są w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, oraz w Dziale świadczeń Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie lub na stronie www.mopssopot.pl oraz www.sopot.pl.

Druk wniosku o wydanie SOPOCKIEJ KARTY RODZINY 3+ (PDF)

Dokumenty do wglądu niezbędne przy składaniu wniosku:

 • w przypadku rodziców i rodziców zastępczych – dowód tożsamości
 • w przypadku dzieci do 18 roku życia – akt urodzenia
 • w przypadku osób kontynuujących naukę lub studia od 18 do 25 roku życia – zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki
 • w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka

Ważne informacje:

 • SKR3+ ważna jest na okres 12 miesięcy od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego
 • osoby uprawnione do korzystania z SKR3+ nie mogą jej użyczać osobom trzecim
 • SKR3+ jest ważna z dowodem osobistym lub legitymacją

Wzór Sopockiej Karty Rodziny 3+

Przód Sopockiej Karty Rodziny 3+ Tył Sopockiej Karty Rodziny 3+

Program Sopocka Karta Rodziny 3+ ma na celu:

 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku
 2. Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kulturalnych, sportu i edukacji w instytucjach zarządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe instytucje Gminy Miasta Sopotu
 3. Wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
 4. Wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych szczególnie tego potrzebujących
 5. Wzmocnienie kondycji rodziny wielodzietnej poprzez rozszerzenie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie rodziny.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close