Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych

Zasady oraz wysokość kwot dofinansowania jakie będą obowiązywały w bieżącym roku, zostaną ustalone po otrzymaniu informacji o wysokości środków finansowych PFRON i ustaleniu zasad jakie będą obowiązywały w 2023 r., przy realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla działających na rzecz osób z niepełnosprawnością: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie dofinansowanie następuje na pisemny wniosek.

Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Druk wniosku (PDF)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close