Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami

Miasto Sopot ze względu na strukturę wiekową mieszkańców, wśród których 27,2% stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym podejmuje od wielu lat różne działania na rzecz seniorów aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia. Z jednej strony wpiera osoby niesamodzielne i samotne ale również stwarza warunki i możliwości do rozwijania różnych form aktywności.

Sopocki system wsparcia seniorów koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, który zatrudnia m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników a część zadań, np. usługi opiekuńcze zleca organizacjom pozarządowym, ponosząc koszty ich realizacji. W zależności od stanu zdrowia, osoby starsze, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać ze wsparcia opiekunki środowiskowej, która odwiedza je w domu oraz z zajęć w ośrodkach wsparcia (Dzienny Dom Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci). Osobom, które wymagają całodobowej opieki, Miasto zapewnia pobyt w domu pomocy społecznej.

Seniorom najbardziej potrzebującym, samotnym i niesamodzielnym sopocki MOPS za pośrednictwem Caritas-u zapewnia dowóz ciepłego posiłku do domu, dofinansowując to zadanie a także bezpłatny system przywoławczy – teleopiekę. Osoby, które potrzebują dodatkowego wsparcia mogą liczyć również na wizytę psychologa w domu a także otrzymać pomoc przy zakupie leków i dogrzaniu mieszkania. Miasto Sopot w sposób szczególny troszczy się o osoby niepełnosprawne, przeznaczając co roku, oprócz środków z PFRON, własne środki na rehabilitację społeczną, m.in. na przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych.

Sopocki MOPS diagnozując potrzebę wsparcia osób starszych niebędących w systemie pomocowym, podejmuje również działania skierowane do wszystkich mieszkańców Sopotu, jak i Trójmiasta poprzez realizowanie projektów otwartych, niezależnie od posiadanego dochodu.

Od 2010 roku, corocznie organizuje wspólnie z partnerami, Sopockie Targi Seniora – profesjonalną imprezę wystawienniczą o charakterze edukacyjno-kulturalnym dedykowaną seniorom oraz ich rodzinom. Pracownicy MOPS-u prowadzą również zajęcia edukacyjne, których celem jest podwyższenie poziomu wiedzy młodzieży sopockich szkół ponadgimnazjalnych na temat starości oraz uwrażliwienie na potrzeby osób starszych.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close