Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Sopocie

Zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość rozwoju sprawności i umiejętności psychofizycznych poprzez realizację programu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z zakresu:

 1. Uspołecznienia
 2. Usamodzielnienia
 3. Wdrażania do pracy
 4. Samoorganizacji czasu wolnego
 5. Rozwijania ekspresji artystycznej
 6. Doskonalenia sprawności intelektualnej
 7. Usprawnienia fizycznego, rehabilitacji i sportu.

Głównym celem realizowanego programu zajęć jest zapewnienie szeroko rozumianej adaptacji osób z zaburzeniami psychicznymi do życia społecznego. Pracownie i zajęcia prowadzone są z myślą o umożliwieniu osobom niepełnosprawnym intelektualnie korzystania ze wszystkich możliwości istniejących w środowisku lokalnym, poprzez naukę i podtrzymywanie nabytych już umiejętności, rozwijanie samodzielności życiowej, wyzwalanie aktywności i kreatywności.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Sopocie na zlecenie Miasta Sopotu prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne prowadzone w Ośrodku:

 1. Pracownia rękodzieła – wykonywane są tu proste prace dotyczące obróbki i montażu elementów z drewna i plexi.
 2. Pracownia terapii zajęciowej – doskonalenie i usprawnianie zdolności manualnych, rozwijanie zainteresowań artystycznych.
 3. Pracownia kulinarna – trening kulinarny, ekonomiczny, BHP, trening czystości i zdrowego odżywiania.
 4. Pracownia wyrobu świec jest namiastką prawdziwego zakładu pracy i miejscem przygotowania kandydatów do zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się przestrzegania reguł obowiązujących pracowników i współdziałania w grupie.
 5. Pracownia rewalidacji – doskonalenie motoryki i sprawności intelektualnej, doskonalenie integracji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, usprawnianie myślenia logicznego, wzbogacanie zasobów słownictwa i wiedzy ogólnej.
 6. Zajęcia plastyczne – rękodzieło z wykorzystaniem różnorodnych prac manualnych.
 7. Zajęcia teatralne TEATR UBOGI RELACJI – zajęcia warsztatowe, czyli praca nad sposobami wyrażenia siebie, ćwiczenia ruchowe, oddechowe, emisji głosu i inne oraz zajęcia będące przygotowaniami i pracą nad przedstawieniem.
 8. Klub harcerski – kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej, kulturowej i tradycji polskiej.
 9. Redakcja gazety „Świat Ośrodka” – pismo redagowane przez podopiecznych i pracowników Ośrodka. Uczestnicy uczą się pisana tekstów oraz pracy z komputerem.
 10. Rehabilitacja ruchowo – rekreacyjna – zajęcia typu: hipoterapia, nauka pływania, indywidualna gimnastyka usprawniająca przy muzyce, zajęcia sportowe.
 11. Zajęcia z muzykoterapii – kształtowanie słuchu, gustów muzycznych oraz umiejętności wokalnych.
 12. Zajęcia relaksacyjne przy muzyce oraz prowadzenie Zespołu Ludowego.
 13. Zajęcia z pedagogiem – Godzina Wychowawcza.
 14. Zajęcia z psychologiem.
 15. Filmoterapia – Klub Filmowy.
 16. Zajęcia tematyczne z zakresu higieny i pielęgnacji codziennej.
 17. Zajęcia o charakterze integracyjnym – konkursy kulinarne, plastyczne, bale karnawałowe, andrzejki, dyskoteki, strzelnica łucznicza i inne.
 18. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego w Sopocie współpracują ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji w tworzeniu warunków do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Sopocie
Ul. Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot
Tel. 58 551 – 65 – 24

Informacji udziela 

Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 -15.30

Miejsce składania wniosków

Punkt Obsługi Klienta
ul. Kolejowa 14

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close