Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Uwaga!

Wysokość kwot dofinansowania oraz zasady jakie będą obowiązywały w 2024 r., przy realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zostaną ustalone po otrzymaniu informacji o wysokości środków finansowych PFRON.

Wniosek o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można złożyć:

  • w formie elektronicznej,
  • lub w formie papierowej.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej należy skorzystać z darmowego Systemu Obsługi Wsparcia SOW dostępnego pod adresem www.sow.pfron.org.pl/logowanie.

logo SOW - system obsługi wsparcia

Do złożenia wniosku potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW oraz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP. Wniosek należy wypełnić w Systemie SOW. Wymagane załączniki należy zeskanować i dołączyć do wniosku w systemie SOW.

Elektroniczny System SOW dostępny jest dla każdego przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zachęcamy Państwa do składania wniosków tą drogą.

Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani Profilu Zaufanego, mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do naszego Ośrodka.

Jeśli nie mają Państwo możliwości skorzystania z systemu SOW lub chcą złożyć wniosek w formie papierowej, istnieje taka możliwość. Wniosek i załączniki należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do naszego Ośrodka. Druki wniosków otrzymacie Państwo również w naszym ośrodku.

Uwaga, poniższe dokumenty są przeznaczone wyłącznie do wydrukowania, wypełnienia i złożenia w formie papierowej. Dokumenty nie spełniają wymogów normy WCAG 2.0.

Wymagane druki do złożenia wniosku w wersji papierowej (do pobrania):

Do wniosku należy również dołączyć:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub inne orzeczenie równoważne, a w przypadku osób do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.

Kompletny wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony przez MOPS w Sopocie w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności Wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez Wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od daty jego rozpatrzenia.

Po otrzymaniu powiadomienia o dofinansowaniu, Wnioskodawca jest zobowiązany do skontaktowania się z MOPS – Rehabilitacja Społeczna w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia, lecz nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu i przekazania informacji o terminie turnusu, organizatorze turnusu i ośrodku, w którym odbędzie się turnus.

Organizatorem turnusu może być biuro usług rehabilitacyjnych, stowarzyszenie, ośrodek rehabilitacyjny itp., jeżeli posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus rehabilitacyjny, musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków.

Organizator, którego wybiera Wnioskodawca, musi być uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Ośrodek, w którym odbędzie się turnus, musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Centralny Rejestr Organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i Centralny Rejestr Ośrodków znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-urzednikow/organizacja-tr/organizatorzy, jest również dostępny w MOPS w Sopocie.

Wysokość dofinansowania

30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej:

  1. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupą inwalidzką, całkowicie niezdolną do pracy i niezdolną do samodzielnej egzystencji)
  2. w wieku do 16 roku życia
  3. w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności

27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności

20 % przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

20 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Informacji udziela

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej
tel. 58 555 15 76

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close