Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024

Gmina Miasta Sopotu przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 1 287 200 zł

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –  Edycja 2024, jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: a) o stopniu znacznym lub b) o stopniu umiarkowanym albo c) traktowane na równi do obu wcześniej wymienionych w pkt. a, b.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na jego pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystencji osobistej, finansowanych ze środków Funduszu, przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 440 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 400 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 340 godzin rocznie dla:
 • osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne)
 • osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W tym samym czasie uczestnik nie może korzystać z innych świadczeń (np. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub innych, obejmujących analogiczne wsparcie).

Sposób zgłoszenia do Programu:
Złożenie Karty zgłoszenia (załącznik) elektronicznie jako skan na adres e-mail: mops@mopssopot.pl lub osobiście w siedzibie MOPS w Sopocie, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 -17 -10 wew.  232, 236.

Karta zgłoszenia Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością_2024

logotypy

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close