Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mopssopot.pl.

Dane adresowe jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
ul. Kolejowa 14
81-835 Sopot

telefon: 58 551 17 10
Fax: 58 555 04 07
e-mail: mops@mopssopot.pl
adres skrzynki podawczej ePUAP: http://epuap.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji i przeglądu: 2022-02-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików pobrana jest ze stron zewnętrznych (brak uprawnień do edycji dokumentu),
 • część wspomnianych plików opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ustawienia na stronie podmiotowej www.mopssopot.pl

Strona internetowa www.mopssopot.pl posiada następujące ułatwienia:

 • nawigacja klawiaturą
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych
 • czytelny tekst
 • podświetlenie nagłówków
 • podkreślenie linków
 • zaznaczenie linków
 • skala szarości

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Nawigacja:

 • klawisz TAB oraz klawisze strzałek i klawisz ENTER

Powiększanie tekstu:

 • klawisz CTRL  oraz klawisze „+” , „-” i klawisz „0”

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Niedałtowska, e-mail:  a.niedaltowska@mopssopot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 551 17 10, wew. 251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność pomieszczeń biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14

 1. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 14 w Sopocie jest budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym z dwoma wejściami i podjazdami dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach.
 2. Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczone są domofony. Po naciśnięciu domofonu, klient łączy się telefonicznie z pracownikiem danego działu lub z sekretariatem.
 3. Budynek wyposażony jest w windę, która wjeżdża na pierwsze piętro. Z windy mogą korzystać osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim oraz osoby z wózkiem dziecięcym.
 4. Na parterze budynku wydzielone jest specjalne pomieszczenie do kontaktu z klientem z możliwością wjazdu osoby poruszającej się na wózku.
 5. Osoby niesłyszące, które mają trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi.
 6. Do budynku i pomieszczeń znajdujących się na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, wyposażona również w przewijak dla niemowląt.
 8. Za budynkiem, od strony al. Niepodległości 759 a, znajduje się bezpłatny parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Kontakt z pracownikami MOPS Sopot możliwy jest również za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

Dostępność pomieszczeń biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy al. Niepodległości  759 a

 1. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Niepodległości 759 a jest budynkiem biurowym, z dwoma osobnymi wejściami.
 2. W budynku znajduje się: Dział Pracy Socjalnej (na parterze) oraz Dział Pieczy Zastępczej (na I piętrze).
 3. Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczone są domofony. Po naciśnięciu domofonu, klient łączy się telefonicznie z pracownikiem wybranego działu.
 4. Pomieszczenia biurowe usytuowane na parterze (Dział Pracy Socjalnej), jak również toaleta dla klientów, dostępne są dla osób poruszających się na wózkach.
 5. Dostęp na pierwsze piętro ograniczony jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Barierę architektoniczną stanowią schody.
 6. Budynek nie jest wyposażony w windę. Barierę tę niweluje się poprzez możliwość kontaktu z pracownikiem za pośrednictwem domofonu.
 7. W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, istnieje możliwość spotkania z pracownikiem w budynku przy ul. Kolejowej 14, po uprzednim umówieniu wizyty. Na parterze budynku wydzielone jest specjalne pomieszczenie do kontaktu z klientem z możliwością wjazdu osoby poruszającej się na wózku.
 8. Osoby niesłyszące, które mają trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi.
 9. Do budynku i pomieszczeń znajdujących się na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 11. Kontakt z pracownikami poszczególnych działów możliwy jest również za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

Dostępność pomieszczeń biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy  al. Niepodległości  876 a

 1. Pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Niepodległości 876 a w Sopocie znajdują się na parterze budynku wielorodzinnego z osobnym niezależnym wejściem. W budynku mieści się Punkt Interwencji Kryzysowej.
 2. Pomieszczenia biurowe dostępne są dla osób z niepełnosprawnością, które poruszają się na wózkach.
 3. W budynku znajduje się toaleta dla przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 4. Osoby niesłyszące, które mają trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Przed budynkiem znajduje się nieduży bezpłatny parking z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Kontakt z pracownikami działu możliwy jest również za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close