Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje:

  1. dziecku niepełnosprawnemu z orzeczoną niepełnosprawnością
  2. osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
  3. osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
  4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny od listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł. 
Powyższe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny zamieszkałemu za granicą przyznano tożsame świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby.

Powyższe świadczenie nie przysługuje:

  • Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  • Osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny z ZUS.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  2. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

Informacji udziela

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Sopot, ul. Kolejowa 14
godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
tel. 58 551 61 63
e-mail: dsrifa@mopssopot.pl

Druki do pobrania

  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego [KLIK]
  2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowym (PDF) 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close