Projekt Twoja Szansa

Logotypy Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

(To) Twoja Szansa!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, od maja 2016 roku do końca października 2018, realizuje projekt pt. „Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Projekt organizowany jest we współpracy z Gminą Miasta Sopotu oraz Spółdzielnią Socjalną KOOPERACJA.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizcja Społeczno-Zawodowa,  mocą  Uchwały nr 281/128/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 r.  Całkowita wartość projektu to 1 053 190, 25 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 895 211,71 zł. Wkład własny w wysokości 157 978,54 zł.

Planowane działania

Zakładamy realizację działań na rzecz 80 najbardziej oddalonych od rynku pracy mieszkańców Sopotu, czyli osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oferując indywidualną i elastyczną ścieżkę wsparcia dla uczestników, chcemy zaktywizować osoby, które nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy lub też napotykają olbrzymie przeszkody w pozostaniu na nim.

Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia i utrzymania pracy przez uczestników projektu, dzięki prowadzonym bezpłatnym działaniom aktywizującym społecznie i zawodowo w tym poprzez:

  • ścieżkę wsparcia szytą na miarę potrzeb i możliwości
  • wsparcie specjalistów (doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, pośrednika pracy)
  • możliwość uczestnictwa w centrum integracji społecznej i programie aktywizacja i integracja
  • staże zawodowe
  • certyfikowane kursy zawodowe
  • oferty pracy

Kto może skorzystać?

  • osoby długotrwale bezrobotne lub
  • osoby z niepełnosprawnościami lub
  • osoby powyżej 50 roku życia lub
  • inne osoby wymagające szczególnego wsparcia

BIURO PROJEKTU

MOPS Sopot
tel. 58 551 17 10
ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, p. 07

Uczestnicy projektu Twoja Szansa podczas zajęć

Mężczyzna czyści koło, drugi stoi obok i obserwuje jego pracę
Warsztaty pielęgnacji terenów zielonych
Dwóch mężczyzn stoi przy stole na którym znajduje się drewniana skrzynka i wkłada rośliny w plastikowe doniczki
Warsztaty pielęgnacji terenów zielonych
Grupa osób siedzi wokół stołów i pisze na laptopach, instruktor stoi i przygląda się pracy
Warsztaty komputerowe dla uczestników projektu
Warsztaty komputerowe dla uczestników projektu

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close