Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu, jeśli wcześniej nie zostało przyznane osobie z pierwszej wymienionej grupy uprawnionych. W przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko do ukończenia 12-go miesiąca życia.

Ważne!

Obowiązuje kryterium dochodowe – 1922 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Do ustalenia dochodu uwzględnia się dochód wszystkich członków rodziny osiągnięty w roku poprzedzającym okres zasiłkowy.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kobieta, która ubiega się o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza, że pozostawała pod jego opieką od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pamiętaj! Pierwsze badanie, które jest wymagane do becikowego powinno być przeprowadzone przed upływem 10 tygodnia ciąży, a następne muszą być robione w każdym kolejnym trymestrze.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
  2. zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką medyczną
  3. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  4. inne dokumenty mające wpływ na prawo do świadczenia – np.  wyrok alimentacyjny

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

Informacji udziela

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Sopot, ul. Kolejowa 14
godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
tel. 58 551 61 63.

Druki do pobrania

  1. Zaświadczenie lekarskie (PDF)
  2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
  3. Wzór wniosku

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close