Placówki (schronisko, noclegownia, ogrzewalnia)

Schronienie przysługuje osobom lub rodzinom, jeśli są one pozbawione schronienia.

Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w ogrzewalni, noclegowni lub schronisku.

W sytuacji nagłej można zgłosić się do Ogrzewalni w Gdańsku, ul. Mostowa 1A, a następnego dnia udać się do pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych w MOPS w Sopocie po skierowanie do placówki dla osób bezdomnych o wyższym standardzie. Pracownik socjalny decyduje o rodzaju placówki i ilości zapewnianych posiłków.

Podmioty zapewniające schronienie:

Ogrzewalnia

 1. Ogrzewalnia – Noclegownia – Towarzystwo Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ; Gdańsk, ul. Mostowa 1 a, czynna w godz. 20.00-07.00
 2. Zimowy Punkt Interwencyjny – Caritas Archidiecezji Gdańskiej Sopot, al. Niepodległości 778, czynny w godz. 20.00 – 7.00 (w okresie zimowym kiedy temperatura spada poniżej – 5 stopni Celsjusza).

Noclegownia

 1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne; Gdynia, ul. Jana z Kolna 28

Schronisko

 1. Schronisko – Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne PROMETEUSZ Gdańsk ul. Zakopiańska 40 (schronisko dla kobiet)
 2. Schronisko – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie; Gdańsk, ul. Równa 14
 3. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku, ul. Sztutowska 16a
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”, Sztum, ul. Żeromskiego 8

W ogrzewalni zapewnione jest:

 1. miejsce siedzące w ogrzewanym pomieszczeniu, przez noc, 7 dni w tygodniu
 2. skorzystanie z wrzątku
 3. prysznic
 4. wymiana odzieży

W noclegowni zapewnione jest:

 1. miejsce leżące w ogrzewanym pomieszczeniu, przez noc, 7 dni w tygodniu
 2. jeden posiłek
 3. prysznic
 4. wymiana odzieży

W schronisku zapewnione jest:

 1. miejsce leżące w ogrzewanym pomieszczeniu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
 2. od jednego do trzech posiłków
 3. prysznic
 4. wymiana odzieży

Wymagane dokumenty

  1. ustny lub pisemny wniosek o udzielenie schronienia
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
  3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
  4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
  5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pobytu na podstawie skierowania W sytuacji nagłej można zgłosić się do placówki, a następnego dnia udać się do pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych w MOPS w Sopocie po skierowanie.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Dział Pracy Socjalnej
Zespół ds. Osób Bezdomnych
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89 lub 58 551 40 54
poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 15.30

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close