OFERTA ZŁOŻONA W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE – Pomoc w drodze

OFERTA ZŁOŻONA W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE – Pomoc w drodze Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.”

link do oferty