Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Instytucjonalna piecza zastępcza

Zapewniana jest w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może zostać umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego lub socjalizacyjnego. Dziecko może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę, do uzyskania pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.

Skierowanie dziecka do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej może być wydane na podstawie orzeczenia sądu albo wniosku rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Do placówki opiekuńczo – wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W Sopocie znajduje się Dom Dziecka „Na Wzgórzu” – placówka wielofunkcyjna typu socjalizacyjno – interwencyjnego.

Placówko opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom warunki do rozwoju, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, profilaktykę i prewencję zdrowotną. Zapewnia wychowankom organizację czasu wolnego, wypoczynek letni i zimowy, zajęcia niwelujące zaległości szkolne. Poza tym placówka podejmuje pracę a rzecz reintegracji rodziny czy poprawy relacji dzieci z rodzicami.

Osobą usamodzielnianym opuszczającym placówkę opiekuńczo – wychowawczą   przysługuje pomoc: pieniężna na usamodzielnianie, na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym  w mieszkaniu chronionym oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

Pomocy udziela:

Dom Dziecka „Na Wzgórzu”
23 Marca 16
81-820 Sopot
tel. (58) 551 19 94

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.