PODARUJ DZIECKU SERCE – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

6 kwietnia w godz. 15.00-18.00, na Placu Przyjaciół Sopotu odbędzie się akcja zachęcająca do tworzenia rodzin zastępczych dla dzieci, które pozbawione są opieki rodziców biologicznych. W ten sposób Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczyna tegoroczną edycję kampanii „Podaruj dziecku serce – zostać rodziną zastępczą”.

W specjalnym punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje jak zostać rodziną zastępczą, jakie należy spełnić wymagania oraz na jaką pomoc i wsparcie mogą liczyć rodziny zastępcze. Będzie również możliwość bezpośredniej rozmowy z rodziną zastępczą, która podzieli się swoimi doświadczeniami.

 W pobliżu punktu informacyjnego pracownicy Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u będą rozdawali materiały promujące rodzicielstwo zastępcze. Akcję ok. godz. 16-tej uatrakcyjni pokaz karate w wykonaniu dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie

– Poszukujemy osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą i zachęcamy do podjęcia tej pięknej misji – mówi Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej. Opieka nad dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi wymaga otwartego serca, zaangażowania, zrozumienia i cierpliwości, ale przynosi rodzicom zastępczym satysfakcję i ogromną radość.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą zachęcamy do kontaktu z Działem Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 555-10-22, dpz@mopssopot.pl.