Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym

Miasto Sopot ze względu na strukturę wiekową mieszkańców, wśród których 27,2% stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym podejmuje od wielu lat różne działania na rzecz seniorów aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia. Z jednej strony wpiera osoby niesamodzielne i samotne ale również stwarza warunki i możliwości do rozwijania różnych form aktywności.

Sopocki system wsparcia seniorów koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, który zatrudnia m.in. pracowników socjalnych, psychologów, prawników a część zadań, np. usługi opiekuńcze zleca organizacjom pozarządowym, ponosząc koszty ich realizacji. W zależności od stanu zdrowia, osoby starsze, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać ze wsparcia opiekunki środowiskowej, która odwiedza je w domu oraz z zajęć w ośrodkach wsparcia (Dzienny Dom Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci). Osobom, które wymagają całodobowej opieki, Miasto zapewnia pobyt w domu pomocy społecznej.

Seniorom najbardziej potrzebującym, samotnym i niesamodzielnym sopocki MOPS za pośrednictwem Caritas-u zapewnia dowóz ciepłego posiłku do domu, dofinansowując to zadanie a także bezpłatny system przywoławczy – teleopiekę. Osoby, które potrzebują dodatkowego wsparcia mogą liczyć również na wizytę psychologa w domu a także otrzymać pomoc przy zakupie leków i dogrzaniu mieszkania. Miasto Sopot w sposób szczególny troszczy się o osoby niepełnosprawne, przeznaczając co roku, oprócz środków z PFRON, własne środki na rehabilitację społeczną, m.in. na przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych.

Sopocki MOPS diagnozując potrzebę wsparcia osób starszych niebędących w systemie pomocowym, podejmuje również działania skierowane do wszystkich mieszkańców Sopotu, jak i Trójmiasta poprzez realizowanie projektów otwartych, niezależnie od posiadanego dochodu.

Od 2010 roku, corocznie organizuje wspólnie z partnerami, Sopockie Targi Seniora – profesjonalną imprezę wystawienniczą o charakterze edukacyjno-kulturalnym dedykowaną seniorom oraz ich rodzinom. Pracownicy MOPS-u prowadzą również zajęcia edukacyjne, których celem jest podwyższenie poziomu wiedzy młodzieży sopockich szkół ponadgimnazjalnych na temat starości oraz uwrażliwienie na potrzeby osób starszych.

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.