przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH

II edycja projektu „Przyszłość w Twoich rękach” zakończyła się na początku grudnia konferencją, podczas której podsumowane zostały działania podejmowane w trakcie realizacji projektu. Konferencja była również ważnym elementem podzielenia się zdobytymi doświadczeniami w ramach dobrych praktyk.

W projekcie „Przyszłość w Twoich rękach” uczestniczyło 20 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym 11 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Beneficjentami były osoby w wieku od 23 do 58 lat, 12 kobiet i 8 mężczyzn. Celem projektu była zmiana postaw społecznych beneficjentów, podniesienie motywacji do podjęcia zatrudnienia a w efekcie zwiększenie szans na otwartym rynku pracy poprzez kompleksowe działania o charakterze psychologicznym, edukacyjnym i szkoleniowym.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie poprzez:

– indywidualne konsultacje z psychologiem

– warsztaty psychoedukacyjne

– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

– warsztaty grupowe z doradcą zawodowym

– szkolenie z zakresu autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku

 

Beneficjenci przy wsparciu pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego wybrali kursy zawodowe podnoszące ich kwalifikacje (m.in. kursy kadrowo – księgowe, opiekunka osób starszych, krawiectwo dekoracyjne, programy graficzne, kursy kosmetyczne, prawo jazdy, obsługa kasy fiskalnej). Udział w projekcie umożliwił jego uczestnikom poznanie swoich mocnych i słabych stron, technik radzenia sobie ze stresem a także pozwolił odzyskać wiarę we własne siły niezbędną do pokonania barier psychologicznych i społecznych.

 

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.