przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie informuje, że od 1 stycznia 2010 roku nastąpiła zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjnego przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu (rodzice, dzieci), na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Świadczenie przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. Od świadczenia opłacana jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne (emerytalne i rentowe).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, pod nr tel. 058 551-61-63, Al. Niepodległości 876

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 12.00-17.00, wtorek-piątek – 10.00-14.00.

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.