przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Projekt Twoja Szansa

Logotypy Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

(To) Twoja Szansa!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, od maja 2016 roku do końca października 2018, realizuje projekt pt. „Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Projekt organizowany jest we współpracy z Gminą Miasta Sopotu oraz Spółdzielnią Socjalną KOOPERACJA.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizcja Społeczno-Zawodowa,  mocą  Uchwały nr 281/128/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 r.  Całkowita wartość projektu to 1 053 190, 25 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 895 211,71 zł. Wkład własny w wysokości 157 978,54 zł.

Planowane działania

Zakładamy realizację działań na rzecz 80 najbardziej oddalonych od rynku pracy mieszkańców Sopotu, czyli osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oferując indywidualną i elastyczną ścieżkę wsparcia dla uczestników, chcemy zaktywizować osoby, które nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy lub też napotykają olbrzymie przeszkody w pozostaniu na nim.

Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia i utrzymania pracy przez uczestników projektu, dzięki prowadzonym bezpłatnym działaniom aktywizującym społecznie i zawodowo w tym poprzez:

  • ścieżkę wsparcia szytą na miarę potrzeb i możliwości
  • wsparcie specjalistów (doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, pośrednika pracy)
  • możliwość uczestnictwa w centrum integracji społecznej i programie aktywizacja i integracja
  • staże zawodowe
  • certyfikowane kursy zawodowe
  • oferty pracy

Kto może skorzystać?

  • osoby długotrwale bezrobotne lub
  • osoby z niepełnosprawnościami lub
  • osoby powyżej 50 roku życia lub
  • inne osoby wymagające szczególnego wsparcia

BIURO PROJEKTU

MOPS Sopot
tel. 58 551 17 10
ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, p. 07

Uczestnicy projektu Twoja Szansa podczas zajęć

Mężczyzna czyści koło, drugi stoi obok i obserwuje jego pracę

Warsztaty pielęgnacji terenów zielonych

Dwóch mężczyzn stoi przy stole na którym znajduje się drewniana skrzynka i wkłada rośliny w plastikowe doniczki

Warsztaty pielęgnacji terenów zielonych

Grupa osób siedzi wokół stołów i pisze na laptopach, instruktor stoi i przygląda się pracy

Warsztaty komputerowe dla uczestników projektu

Warsztaty komputerowe dla uczestników projektu

 

 

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.