grupa seniorów siedzi na piłkach naprzeciw trenera i ćwiczy podnosząc do góry drążki Zajęcia gimnastyczne podczas Sopockich Targów Seniora
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: „KARTA DUŻEJ RODZINY”

DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ:

 • rodzice oraz małżonek rodzica
 • dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia
 • dziecko powyżej 18. roku życia – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia
 • dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia
 • dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia
 • każdy rodzic, który wychował co najmniej troje dzieci może ubiegać się o przyznanie Karty dla siebie i drugiego rodzica.

W przypadku osób, powyżej 18 roku życia kontynuujących naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Od 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o elektroniczną wersję karty. Jest to forma bezpłatna dla osób posiadających już karty tradycyjne – na wnioski złożone przed 31.12.2017 r. Elektroniczna forma karty jest rodzajem aplikacji, wymaga telefonu z oprogramowaniem Android.

Druk wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (na końcu strony)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny upoważnia do:

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR.

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy al. Niepodległości 876 w godz. pn. 12.00-17.00, wt.-pt. w godz. 10:00-14:00. lub sekretariacie MOPS w Sopocie, ul. Kolejowej 14 w godzinach urzędowania

Odbiór następuje osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy al. Niepodległości 876 w godz. pn. 12.00-17.00, wt.-pt. w godz. 10:00-14:00.

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.