grupa seniorów siedzi na piłkach naprzeciw trenera i ćwiczy podnosząc do góry drążki Zajęcia gimnastyczne podczas Sopockich Targów Seniora
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Sopocka Karta Rodziny 3+

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ PRZYSŁUGUJE:

 1. rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
 2. dzieciom i młodzieży w wieku do 18 roku życia
 3. młodzieży do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów, również poza miejscem zamieszkania
 4. rodzicom sprawującym opiekę, rodzicom zastępczym

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ UPRAWNIA DO:

 1. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Sopotu
 2. bezpłatnego wstępu do Muzeum Miasta Sopotu
 3. bezpłatnego wstępu do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
 4. 50% zniżki przy zakupie biletów wstępu na sztuczne lodowisko w części lądowej mola w Sopocie
 5. 50% zniżki przy zakupie biletów wstępu na pływalnię krytą przy ul. Haffnera 57 w Sopocie
 6. niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – 30 zł miesięcznie, jako opłata ryczałtowa
 7. opłaty 0,50 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową, w przedszkolach publicznych
 8. 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miasta Sopot
 9. 20% zniżki na wszystkie bilety basenowe w Parku Wodnym Sopot sp. z o.o., ul. Zamkowa Góra 3-5
 10. rabat w sklepie Papirus (sklep papierniczy, dla plastyków) przy al. Niepodległości 776.

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ (SKR 3+) będzie wydawana na podstawie kompletnego wniosku rodzica sprawującego opiekę lub rodzica zastępczego.

Wnioski na SKR 3+ można składać w sekretariacie MOPS w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 w godzinach urzędowania oraz w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy Al. Niepodległości 876 w godz. pn. 12.00-17.00, wt.-pt. w godz. 10:00-14:00.
Odbiór SKR3+ następuje osobiście w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy Al. Niepodległości 876 w godz. pn. 12.00-17.00, wt.-pt. w godz. 10:00-14:00.

Druki wniosku dostępne są w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, oraz w Dziale świadczeń Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie lub na stronie www.mopssopot.pl oraz www.sopot.pl.

Druk wniosku o wydanie SOPOCKIEJ KARTY RODZINY 3+ (PDF)

DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodziców i rodziców zastępczych – dowód tożsamości
 • w przypadku dzieci do 18 roku życia – akt urodzenia
 • w przypadku osób kontynuujących naukę lub studia od 18 do 25 roku życia – zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki
 • w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka

WAŻNE INFORMACJE:

 • SKR3+ ważna jest na okres 12 miesięcy od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego
 • osoby uprawnione do korzystania z SKR3+ nie mogą jej użyczać osobom trzecim
 • SKR3+ jest ważna z dowodem osobistym lub legitymacją

Wzór SOPOCKIEJ KARTY RODZINY 3+

Przód Sopockiej Karty Rodziny 3+ Tył Sopockiej Karty Rodziny 3+

PROGRAM SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ MA NA CELU:

 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku
 2. Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kulturalnych, sportu i edukacji w instytucjach zarządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe instytucje Gminy Miasta Sopotu
 3. Wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
 4. Wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych szczególnie tego potrzebujących
 5. Wzmocnienie kondycji rodziny wielodzietnej poprzez rozszerzenie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie rodziny.
Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.