Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Sopocka Karta Rodziny 3+

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ PRZYSŁUGUJE:

 1. rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
 2. dzieciom i młodzieży w wieku do 18 roku życia
 3. młodzieży do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów, również poza miejscem zamieszkania
 4. rodzicom sprawującym opiekę, rodzicom zastępczym

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ UPRAWNIA DO:

 1. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Sopotu
 2. bezpłatnego wstępu do Muzeum Miasta Sopotu
 3. bezpłatnego wstępu do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
 4. 50% zniżki przy zakupie biletów wstępu na sztuczne lodowisko w części lądowej mola w Sopocie
 5. 50% zniżki przy zakupie biletów wstępu na pływalnię krytą przy ul. Haffnera 57 w Sopocie
 6. niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – 30 zł miesięcznie, jako opłata ryczałtowa
 7. opłaty 0,50 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową, w przedszkolach publicznych
 8. 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miasta Sopot
 9. 20% zniżki na wszystkie bilety basenowe w Parku Wodnym Sopot sp. z o.o., ul. Zamkowa Góra 3-5
 10. rabat w sklepie Papirus (sklep papierniczy, dla plastyków) przy al. Niepodległości 776.

SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ (SKR 3+) będzie wydawana na podstawie kompletnego wniosku rodzica sprawującego opiekę lub rodzica zastępczego.

Wnioski na SKR 3+ można składać w sekretariacie MOPS w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 w godzinach urzędowania oraz w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy Al. Niepodległości 876 w godz. pn. 12.00-17.00, wt.-pt. w godz. 10:00-14:00.
Odbiór SKR3+ następuje osobiście w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy Al. Niepodległości 876 w godz. pn. 12.00-17.00, wt.-pt. w godz. 10:00-14:00.

Druki wniosku dostępne są w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, oraz w Dziale świadczeń Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie lub na stronie www.mopssopot.pl oraz www.sopot.pl.

Druk wniosku o wydanie SOPOCKIEJ KARTY RODZINY 3+ (PDF)

DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodziców i rodziców zastępczych – dowód tożsamości
 • w przypadku dzieci do 18 roku życia – akt urodzenia
 • w przypadku osób kontynuujących naukę lub studia od 18 do 25 roku życia – zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki
 • w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka

WAŻNE INFORMACJE:

 • SKR3+ ważna jest na okres 12 miesięcy od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego
 • osoby uprawnione do korzystania z SKR3+ nie mogą jej użyczać osobom trzecim
 • SKR3+ jest ważna z dowodem osobistym lub legitymacją

Wzór SOPOCKIEJ KARTY RODZINY 3+

Przód Sopockiej Karty Rodziny 3+ Tył Sopockiej Karty Rodziny 3+

PROGRAM SOPOCKA KARTA RODZINY 3+ MA NA CELU:

 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku
 2. Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kulturalnych, sportu i edukacji w instytucjach zarządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe instytucje Gminy Miasta Sopotu
 3. Wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
 4. Wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych szczególnie tego potrzebujących
 5. Wzmocnienie kondycji rodziny wielodzietnej poprzez rozszerzenie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie rodziny.
Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.