Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Zapewnienie posiłku

Posiłek przysługuje osobom lub rodzinom, jeśli są one pozbawione możliwości zapewnienia sobie posiłku.

W przypadku przyznawania pomocy w formie posiłków na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu podwyższającej kryterium dochodowe,

  1. osobie dorosłej do 150% ustawowego kryterium dochodowego tj. 1051 zł (dla osoby samotnie gospodarującej) lub 792 zł (dla osoby w rodzinie),
  2. dzieciom i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1056 zł.

Zobacz Zasady udzielania pomocy.

Gorący posiłek zapewniany jest po zgłoszeniu się do MOPS w:

  1. stołówce Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, Al. Niepodległości 778
  2. stołówce w Dziennym Domu Pobytu, Sopot, ul. Mickiewicza 49

Wymagane dokumenty

  1. ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
  3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
  4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
  5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Pomocy udziela

Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89 lub 58 550 04 23
poniedziałek-piątek w godz. 7.30  – 15.30

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.