AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Można już składać elektroniczne wnioski o świadczenia rodzinne, opiekuńcze oraz z funduszu alimentacyjnego

Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2024/2025. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, mogą ubiegać się o przedłużenie specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia.

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego w związku z wychowywaniem dzieci lub związanego z opieką nad osobą niesamodzielną, możesz skorzystać ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Sprawdź czy spełniasz wymagane kryteria i złóż odpowiedni wniosek.

– Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. To szybki i wygodny sposób, bez konieczności wizyty w Ośrodku. Elektroniczny formularz poprowadzi Państwa „krok po kroku”, służąc wskazówkami i podpowiedziami. Osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu lub mają trudności z wysłaniem elektronicznego wniosku, będą mogły od 1 sierpnia złożyć wniosek w sposób tradycyjny – papierowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Zasiłek przysługuje do co zasady do ukończenia przez dziecko 18 lat lub 21 lat (jeśli uczy się w szkole). W przypadku dziecka z niepełnosprawnością zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez nie 24 lat. Warunkiem jest kontynuowanie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Kryterium dochodowe i dodatki do zasiłku

Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym, kryterium dochodowe, które uprawnia do zasiłku, wynosi 674  zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł.

Osoby, które spełniają kryteria do zasiłku, mogą ubiegać się również o dodatki np. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatki przysługują również z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub wychowywania w rodzinie wielodzietnej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Osoby, które sprawują opiekę na osobą z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby, która sprawuje opiekę oraz rodziny osoby, która wymaga opieki, w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią pomoc dla niektórych osób uprawnionych do alimentów, które nie otrzymują ich z powodu bezskuteczności egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych.

Wsparcie można otrzymać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (do 25. roku życia w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej). Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są bezterminowo.

Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie.

Zasada złotówka za złotówkę

Do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, brane są pod uwagę dochody uzyskane w 2023 roku. W przypadku przekroczenia progu dochodowego stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że świadczenia zostaną przyznane także w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, lecz odpowiednio pomniejszone.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca za pośrednictwem portalu Emp@tia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia.

Informacje o świadczeniach dla rodzin można otrzymać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 -15.00, tel. 58 551 61 63.

Wzory wniosków okres świadczeniowy 2024/2025

przekierowanie na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

fot. freepik

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close