Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

1 LISTOPADA ROZPOCZYNA SIĘ NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych 2016/2017 trwa od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych pozostaje bez zmian i wynosi i wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Do zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki: z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Od 1 listopada 2016 r. zmianie ulega wysokość niektórych świadczeń rodzinnych.

Szczegółowe informacje poniżej.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016 r.

  • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  • 124 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia
  • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

  • 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
  • 273 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż  546 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  • 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

  • 113 zł na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  • 69zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła

Wnioski przyjmuje oraz informacji udziela:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot
Al. Niepodległości 876
poniedziałek 12:00 do 17:00
wtorek – piątek:  10:00 do 14:00
tel. 58 551 61 63

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.