Aktualności

1 LISTOPADA ROZPOCZYNA SIĘ NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych 2016/2017 trwa od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych pozostaje bez zmian i wynosi i wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Do zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki: z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Od 1 listopada 2016 r. zmianie ulega wysokość niektórych świadczeń rodzinnych.

Szczegółowe informacje poniżej.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016 r.

  • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  • 124 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia
  • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

  • 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
  • 273 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż  546 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  • 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

  • 113 zł na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  • 69zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła

Wnioski przyjmuje oraz informacji udziela:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot
Al. Niepodległości 876
poniedziałek 12:00 do 17:00
wtorek – piątek:  10:00 do 14:00
tel. 58 551 61 63

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close