Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

„DZIEŃ OTWARTY” – ZNAJDŹ PRACĘ RAZEM Z SOPOCKIM MOPS-EM I GDYŃSKIM PUP-EM

W piątek, 25 kwietnia w godz. 11.00 – 15.00 zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 osoby, które zainteresowane są aktywnym poszukiwaniem pracy oraz gotowe są do podjęcia zatrudnienia m.in. w spółdzielni socjalnej.

„Dzień Otwarty” organizowany przez sopocki MOPS wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni jest propozycją skierowaną do mieszkańców Sopotu, którzy doświadczają długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności czy innych trudności, które uniemożliwiają im podjęcie stałego zatrudnienia. Tego dnia będzie można uzyskać szczegółowe informacje o różnych formach aktywizacji osób bezrobotnych i instrumentach rynku pracy oferowanych przez PUP w Gdyni oraz możliwościach uzyskania wsparcia ze strony sopockiego MOPS-u.

Na Dzień Otwarty zapraszamy szczególnie mieszkańców Sopotu, którzy są zainteresowani podjęciem zatrudnienia w Sopockiej Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja”, która rozpocznie działalność w najbliższym czasie. Pracownicy socjalni sopockiego MOPS-u wspólnie z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym z PUP w Gdyni odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia, a osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z indywidualnej porady i wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Będzie można również uzyskać informacje na temat powstającego Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej oraz zasad jego funkcjonowania i dotychczasowych działaniach podjętych przy jego tworzeniu.

– Zachęcamy do odwiedzenia tego dnia MOPS-u szczególnie osoby długotrwale bezrobotne, również niepełnosprawne, które bezskutecznie poszukują pracy – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Wspólnie z gdyńskim PUP-em przedstawimy różne możliwości i narzędzia wspierające osoby, które mają problemy na otwartym rynku pracy, m.in. staże zawodowe, szkolenia, prace społecznie – użyteczne, prace interwencyjne. W aktywizowaniu osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ważne jest kompleksowe podejście, oparte na indywidualnym programie pomocy oraz ścisła współpraca urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej. Taki model zakłada nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz projektowana ustawa o pomocy społecznej. To jest właściwy kierunek, który w Sopocie realizujemy od kilku lat – dodaje Anna Jarosz.

Dzięki wspólnym działaniom PUP w Gdyni i MOPS w Sopocie udało się skutecznie zaktywizować zawodowo osoby długotrwale bezrobotne i wykluczone społecznie. Od kilku lat instytucje te współpracują przy programie prac społecznie-użytecznych, które cieszą się dużą popularnością wśród klientów MOPS-u, stanowiąc dla nich często pierwszy krok na drodze do podjęcia zatrudnienia. Od ubiegłego roku MOPS i PUP współpracują również ściśle przy programie staży zawodowych realizowanych w spółce AQUA Sopot, która buduje Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Sopocie. W trakcie staży zawodowych osoby długotrwale bezrobotne znalazły stałe i stabilne zatrudnienie.

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.