Aktualności

„DZIEŃ OTWARTY” – ZNAJDŹ PRACĘ RAZEM Z SOPOCKIM MOPS-EM I GDYŃSKIM PUP-EM

W piątek, 25 kwietnia w godz. 11.00 – 15.00 zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 osoby, które zainteresowane są aktywnym poszukiwaniem pracy oraz gotowe są do podjęcia zatrudnienia m.in. w spółdzielni socjalnej.

„Dzień Otwarty” organizowany przez sopocki MOPS wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni jest propozycją skierowaną do mieszkańców Sopotu, którzy doświadczają długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności czy innych trudności, które uniemożliwiają im podjęcie stałego zatrudnienia. Tego dnia będzie można uzyskać szczegółowe informacje o różnych formach aktywizacji osób bezrobotnych i instrumentach rynku pracy oferowanych przez PUP w Gdyni oraz możliwościach uzyskania wsparcia ze strony sopockiego MOPS-u.

Na Dzień Otwarty zapraszamy szczególnie mieszkańców Sopotu, którzy są zainteresowani podjęciem zatrudnienia w Sopockiej Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja”, która rozpocznie działalność w najbliższym czasie. Pracownicy socjalni sopockiego MOPS-u wspólnie z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym z PUP w Gdyni odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia, a osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z indywidualnej porady i wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Będzie można również uzyskać informacje na temat powstającego Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej oraz zasad jego funkcjonowania i dotychczasowych działaniach podjętych przy jego tworzeniu.

– Zachęcamy do odwiedzenia tego dnia MOPS-u szczególnie osoby długotrwale bezrobotne, również niepełnosprawne, które bezskutecznie poszukują pracy – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Wspólnie z gdyńskim PUP-em przedstawimy różne możliwości i narzędzia wspierające osoby, które mają problemy na otwartym rynku pracy, m.in. staże zawodowe, szkolenia, prace społecznie – użyteczne, prace interwencyjne. W aktywizowaniu osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ważne jest kompleksowe podejście, oparte na indywidualnym programie pomocy oraz ścisła współpraca urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej. Taki model zakłada nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz projektowana ustawa o pomocy społecznej. To jest właściwy kierunek, który w Sopocie realizujemy od kilku lat – dodaje Anna Jarosz.

Dzięki wspólnym działaniom PUP w Gdyni i MOPS w Sopocie udało się skutecznie zaktywizować zawodowo osoby długotrwale bezrobotne i wykluczone społecznie. Od kilku lat instytucje te współpracują przy programie prac społecznie-użytecznych, które cieszą się dużą popularnością wśród klientów MOPS-u, stanowiąc dla nich często pierwszy krok na drodze do podjęcia zatrudnienia. Od ubiegłego roku MOPS i PUP współpracują również ściśle przy programie staży zawodowych realizowanych w spółce AQUA Sopot, która buduje Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Sopocie. W trakcie staży zawodowych osoby długotrwale bezrobotne znalazły stałe i stabilne zatrudnienie.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close