Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA NR 2

na podstawie art.18a pkt 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Sopotu unieważnia

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2015 ROKU NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA NR 2.

  1. Zadaniami priorytetowymi objętymi konkursem w formie wsparcia były:
  2. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego dla dzieci przez psychotraumatologa,
  3. poszukiwanie i przygotowanie osób do pełnienia roli opiekunów prawnych.
  4. W terminie wskazanym w ogłoszeniu na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu, na stronie internetowej Urzędu www.sopot.pl – BIP – kategoria: współpraca z organizacjami pozarządowymi, także na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/.
Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.