Aktualności

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA NR 2

na podstawie art.18a pkt 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Sopotu unieważnia

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2015 ROKU NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA NR 2.

  1. Zadaniami priorytetowymi objętymi konkursem w formie wsparcia były:
  2. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego dla dzieci przez psychotraumatologa,
  3. poszukiwanie i przygotowanie osób do pełnienia roli opiekunów prawnych.
  4. W terminie wskazanym w ogłoszeniu na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu, na stronie internetowej Urzędu www.sopot.pl – BIP – kategoria: współpraca z organizacjami pozarządowymi, także na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close