Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Projekt ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, został przyjęty 27 maja przez Radę Ministrów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.

Lista podmiotów, które deklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym  znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl.

 

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” można składać od 16 czerwca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 w pok. nr 6, w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 oraz w każdą środę w godz. od 10.00 do 15.00.

 

Druki wniosku dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, na stronie www.mopssopot.pl oraz www.sopot.pl.

Druk wniosku do pobrania.

Wzór ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY PRZYSŁUGUJE RODZINOM WIELODZIETNYM, W KTÓREJ RODZIC (rodzice) LUB MAŁŻONEK RODZICA MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI.

DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ:

 • rodzice oraz małżonek rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecko powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku osób, powyżej 18 roku życia kontynuujących naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

 

DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MA NA CELU:

 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej
 2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
 3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej
 4. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.