Aktualności

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Projekt ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, został przyjęty 27 maja przez Radę Ministrów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.

Lista podmiotów, które deklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym  znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl.

 

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” można składać od 16 czerwca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 w pok. nr 6, w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 oraz w każdą środę w godz. od 10.00 do 15.00.

 

Druki wniosku dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, na stronie www.mopssopot.pl oraz www.sopot.pl.

Druk wniosku do pobrania.

Wzór ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY PRZYSŁUGUJE RODZINOM WIELODZIETNYM, W KTÓREJ RODZIC (rodzice) LUB MAŁŻONEK RODZICA MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI.

DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ:

 • rodzice oraz małżonek rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecko powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku osób, powyżej 18 roku życia kontynuujących naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

 

DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MA NA CELU:

 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej
 2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
 3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej
 4. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close