ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE DLA STARSZYCH SAMOTNYCH MIESZKAŃCÓW SOPOTU

W Urzędzie Miasta Sopotu odbyło się „Spotkanie Wigilijne”, na które zaproszonych zostało 100 samotnych sopockich seniorów. Uczestniczyły w nim osoby objęte wsparciem sopockiego MOPS-u w zakresie usług opiekuńczych lub korzystające z innej formy pomocy, seniorzy uczęszczający do Klubów Seniora, Domów Sąsiedzkich oraz z Sekcji Seniorów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pani Magdalena Czarzyńska – Jachim, wiceprezydent Sopotu, pan Wieczesław Augustyniak, przewodniczący Rady Miasta, pan Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przedstawiciele klubu Rotary Sopot: Ryszard Sadowski oraz Ewa Skibińska, pan Krzysztof Gbur, przedstawiciel hotelu Sheraton, Pani Marlena Waruszewska-Jewsienia, pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych oraz ksiądz Kazimierz Czerlonek – proboszcz parafii NMP Wniebowziętej – Gwiazda Morza.

W świąteczny nastrój wprowadziły uczestników dzieci z zespołu Muszelka z Młodzieżowego Domu Kultury oraz ze Szkoły Muzycznej. Wystąpił również chór z Polic w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Adwentowej i Świątecznej Mundus Cantat. Ważnym punktem spotkania było tradycyjne dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd oraz świąteczny poczęstunek.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali świąteczne paczki (m.in. ze słodyczami, kawą, herbatą, kosmetykami) a także wzięli udział w loterii fantowej. W przygotowanie spotkania dla sopockich seniorów, jak co roku zaangażowali się młodzi wolontariusze, którzy pomagali przy pakowaniu prezentów a także wpierali organizację samego spotkania.

Uroczystość organizowana została przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sopocie wspólnie z Urzędem Miasta Sopotu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz osobom i firmom, dzięki którym mogliśmy przygotować świąteczne spotkanie dla seniorów:

Oceanic S.A., Sheraton Sopot Hotel, Prestige24, Platan, Rotary Club Sopot, MDK Sopot, Szkoła Muzyczna Sopot, Mundus Cantat.