Uroczyste zakończenie tegorocznej edycji grupy edukacyjnej „Kulinaria”

W sopockim MOPS-ie odbyło się spotkanie uczestników grupy edukacyjnej „Kulinaria”. To ostatnie spotkanie w tym roku, kończące tegoroczną edycję. Były więc wyróżnienia i drobne upominki (np. patelnia) dla osób najbardziej zaangażowanych. Podziękowania otrzymały również osoby, które w ramach grupy „Kulinaria” włączały się w różne akcje, np. Integracyjny Festyn Rodzinny czy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, przygotowując słodkie specjały dla uczestników tych wydarzeń.

Grupa Edukacyjna „Kulinaria” powstała w maju 2014 roku z inicjatywy asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych Sekcji Rodzin sopockiego MOPS-u. Celem tej grupy jest integracja rodzin korzystających ze wsparcia MOPS-u oraz zachęcenie do wspólnego spędzania czasu i nauka racjonalnego oszczędnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Członkowie grupy, podczas cyklicznych spotkań, które odbywały się raz w miesiącu, uczyli się przygotowywania posiłków, m.in. z produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej a także tworzyli wspólnie, łatwe do wykonania i jednocześnie ciekawe pomysły kulinarne. Podczas wspólnej pracy był również czas na rozmowy z psychologiem, który zachęcał uczestników do aktywności, wzmacniał i podejmował tematy dotyczące wychowania dzieci oraz prawidłowych relacji rodzinnych.