Warsztaty dla rodziców w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie po raz kolejny przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii i zaprasza na bezpłatne warsztaty – „Rozmawiam, więc chronię” dla rodziców oraz „Być partnerem” – warsztat rozwojowy dla mężczyzn.

– Z pełnym przekonaniem wspieramy ideę kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – budowanie świata bez przemocy, świata bezpiecznego, pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka, szczególnie tego najmłodszego – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W ramach tej kampanii zapraszamy rodziców na bezpłatne warsztaty prowadzone przez psychologów Punktu Interwencji Kryzysowej sopockiego MOPS-u.

Warsztaty odbędą się w Sali Konferencyjnej sopockiego MOPS-u przy al. Niepodległości 759 a, 14 listopada oraz 5 grudnia w godz. 16.30-19.30. Ilość miejsc jest ograniczona, zapisy pod nr tel. 58 550 14 14.

ROZMAWIAM, WIĘC CHRONIĘwarsztat dla rodziców o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o jego cielesności i bezpieczeństwie, 14.11.2019, w godz. 16.30 – 19.30.

Jeśli nie wiesz jak nauczyć dziecko rozpoznawania swoich granic i wyrażania sprzeciwu gdy są naruszane, jeśli chciałbyś porozmawiać z dzieckiem o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach ale jednocześnie go nie wystraszyć, ten warsztat jest dla Ciebie!

Większość rodziców uważa, że powinno się rozmawiać z dzieckiem na temat ewentualnych zagrożeń czy „potencjalnie niebezpiecznych osobników”, ale jednocześnie rodzice obawiają się takich rozmów, nie wiedzą jak się do nich zabrać, wahają się – czy to już, czy aby nie za wcześnie itp.

Jak zatem rozmawiać, aby nie wystraszyć dziecka i nie przeładować skomplikowanymi instrukcjami? Temu właśnie ma służyć warsztat, wychodzący od barier i blokad komunikacyjnych, a prowadzący do wspierania dziecka w jego prawie do powiedzenia „NIE”, prawie do granic, do zaufania sobie i swoim odczuciom.

Podczas warsztatu poruszane będą m.in. następujące tematy:

–  wzmacnianie u dziecka świadomości własnych odczuć, zaufania do nich i możliwości komunikowania tego otoczeniu,

–  prawo dziecka do mówienia „NIE” i respektowania tego przez rodzica,

–  ćwiczenia dotyczące rozpoznawania przez dziecko „dobrych i złych tajemnic”,

– prawa dziecka do decydowania o swoim ciele oraz szczególnego chronienia intymnych części ciała.

BYĆ PARTNEREM – warsztat rozwojowy dla mężczyzn, 5 grudnia 2019, w godz. 16.30 – 19.30

Co to znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie? Jak być mężem, partnerem, ojcem, spełniać się zawodowo i jednocześnie budować satysfakcjonujące i bezpieczne relacje? Jak konstruktywnie prowadzić konflikty w rodzinie? Jak być uważnym na granice i nie dopuszczać do nadużyć oraz jaka jest odpowiedzialność mężczyzn za zjawisko przemocy? Co możemy zrobić dla nas samych oraz innych mężczyzn w naszym najbliższym środowisku? Na te i inne pytania będziemy próbowali sobie odpowiedzieć podczas grupowego spotkania w swobodnej atmosferze warsztatu i dyskusji.

Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

W listopadzie na całym świecie odbywa się kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, której celem jest budowanie świata bez przemocy oraz ochrona prawa dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa i godności.

Kampania zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską fundację Women’s World Summit Foundation (WWSF). W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Nieprzypadkowo kampania odbywa się w listopadzie. 19 listopada przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci a dzień później Międzynarodowy Dzień Praw dziecka. W ramach kampanii we wszystkich krajach świata odbywają się wydarzenia i działania, które przypominają o wartościach niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka – szacunku, godności, bezpieczeństwie, wolności.