Sopot przygotowuje się do pomocy osobom potrzebującym w ramach „Akcji Zima”

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odbyło się spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Programu Przeciwdziałania Bezdomności – „AKCJA ZIMA”. Uczestnicy spotkania omawiali ofertę pomocową oraz zasady udzielania pomocy i postępowania z osobami bezdomnymi w najbliższym okresie zimowym.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji, które na terenie Miasta Sopotu zajmują się wsparciem osób bezdomnych, m.in.: MOPS-u, Urzędu Miasta, służb miejskich, pogotowia ratunkowego oraz organizacji pozarządowych.

Jak podkreślają uczestnicy spotkania, wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Miasto Sopot współpracuje z 5-cioma organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni.

– Jak co roku, szczególnie w okresie jesienno-zimowym apelujemy do mieszkańców Sopotu o szczególną wrażliwość na osoby bezdomne ale także samotne osoby starsze czy niepełnosprawne – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Zajrzyjmy czasem do sąsiada i sprawdźmy czy nie potrzebuje pomocy. Czy np. osoba starsza, która mieszka samotnie ma zapewnione odpowiednie warunki, czy ma ciepło w mieszkaniu, zapewniony posiłek czy nie potrzebuje dodatkowej pomocy. Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do służb miejskich: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Policji lub Straży Miejskiej. Można również zadzwonić na numer interwencyjny 112.

Sopocki MOPS przygotowuje specjalną akcję informacyjną, która ma uwrażliwić mieszkańców Sopotu na samotnych starszych czy schorowanych sąsiadów. W sopockich szkołach od kilku lat pracownicy socjalni prowadzą „lekcje wrażliwości”. Rozmawiają z młodzieżą o starości a także o  bezdomności, informują co należy robić w przypadku spotkania osoby bezdomnej, szczególnie w okresie zimowym.

Miasto Sopot corocznie prowadzi zimową akcję informacyjną pod hasłem „Nie bądź obojętny”. Za pośrednictwem ulotek i plakatów, które pojawiają się w miejscach publicznych, w spółdzielniach mieszkaniowych oraz kościołach, zachęca do zwrócenia uwagi na osoby bezdomne i powiadomienia odpowiednich służb, które zajmują się wsparciem osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

– Pracownicy socjalni sopockiego MOPS-u wraz ze służbami miejskimi, systematycznie w ciągu całego roku, prowadzą monitoring i patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, proponując tym osobom różne formy wsparcia – mówi Maciej Azarewicz, Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, koordynator Sekcji ds. Osób Bezdomnych sopockiego MOPS. W okresie zimowym służby intensyfikują swoje działania i prowadzą również nocne patrole aby jeszcze skuteczniej docierać z informacją na temat możliwości pomocy oraz zachęcać osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych do skorzystania ze schronienia. Miasto Sopot oferuje wiele form wsparcia i pomaga w wyjściu z bezdomności.

Od 11 listopada będzie kursował w Sopocie „Autobus SOS” – mobilna forma wsparcia, która sprawdziła się w poprzednim okresie zimowym. Sopot dołączył do tej akcji prowadzonej przez Gdańsk a realizowanej przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” w grudniu 2018 r. Specjalny autobus, w którym można otrzymać gorącą zupę, czystą zimową odzież, a w razie potrzeby również pomoc ratownika medycznego, będzie zatrzymywał się w górnej części ul. Bohaterów Monte Cassino codziennie ok. godz. 19.15. Następnie ok. 19.50 autobus wyruszy do Gdańska gdzie będzie miał kilka postojów by zakończyć swoją trasę przy noclegowni w Gdańsku na ul. Mostowej.  W autobusie osoby potrzebujące będą mogły również porozmawiać z pracownikiem socjalnym lub streetworkerem o różnych możliwościach wsparcia i wyjścia z bezdomności. Autobus SOS będzie kursował codziennie do końca marca 2020 r.

Natomiast 15 listopada Miasto Sopot we współpracy z Caritasem, podobnie jak w latach ubiegłych, uruchomi Zimowy Punkt Interwencyjny, który znajduje się w siedzibie Caritasu przy al. Niepodległości 778. Osoby bezdomne mogą tam przebywać w godzinach wieczornych i nocnych (19.00-7.00) w ciepłym pomieszczeniu przy gorącej herbacie. W sopockim Caritasie osoby bezdomne mogą również skorzystać z łaźni, usługi fryzjerskiej oraz otrzymać ciepłą zupę.

Jeśli zauważymy osobę bezdomną, schorowaną czy potrzebującą pomocy nie przechodźmy obojętnie! Reagujmy! Nasza wrażliwość może uratować czyjeś życie – apelują sopockie służby.

Wsparciem osób bezdomnych zajmuje się Sekcja ds. Osób Bezdomnych w  Dziale Pracy Socjalnej MOPS Sopot, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 551 40 54, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 13.00 – 15.00, wtorek – piątek 8.00-10.00.