Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011

Prezydent Miasta Sopotu podjął decyzje w zakresie wyboru podmiotów na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz kwot dotacji na ich wykonanie w grudniu 2010r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XLII/544/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.

Przedmiotowe rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert znajdują się pod poniżej wskazanym adresem:

http://bip.mopssopot.pl/?pid=90

Ponadto zaznaczyć należy, że planowane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwoty mogą podlegać korekcie po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu budżetu Miasta na rok 2011 oraz budżetu na realizację zadań administracji rządowej na rok 2011.

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.