Aktualności

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011

Prezydent Miasta Sopotu podjął decyzje w zakresie wyboru podmiotów na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz kwot dotacji na ich wykonanie w grudniu 2010r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XLII/544/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.

Przedmiotowe rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert znajdują się pod poniżej wskazanym adresem:

http://bip.mopssopot.pl/?pid=90

Ponadto zaznaczyć należy, że planowane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwoty mogą podlegać korekcie po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu budżetu Miasta na rok 2011 oraz budżetu na realizację zadań administracji rządowej na rok 2011.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close